Privatlivspolitik

1. Hjemmesiden

Hjemmesiden benytter https protokollen der sikrer en krypteret forbindelse imellem hjemmesiden og dig. Hjemmesiden benytter også cookies for at forbedre oplevelsen af siden. Du kan læse om de cookies jeg benytter under cookie indstillingerne.

På hjemmesiden kan du benytte dig af kontaktformularen, hvor du vil blive bedt om at dele dit navn, telefonnummer samt mailadresse. Disse oplysninger vil udelukkende blive brugt til at kontakte dig.

 

2. Data jeg behandler

Under et rådgivningsforløb, vil jeg komme i besiddelse af almindelige personoplysninger samt følsomme personoplysninger om dig.

Almindelige personoplysninger er blandt andet oplysninger som dit navn, folkeregisteradresse samt fødselsdato.

Følsomme personoplysninger er blandt andet oplysninger om dine helbredsforhold, politiske og religiøse overbevisninger.

 

3. Fuldmagt samt mulighed for tilbagetræk af dette

Når vi starter et rådgivningsforløb vil du blive bedt om at underskrive en fuldmagt.

Jeg udarbejder en fuldmagt til kundens underskrift, idet det er nødvendigt med skriftligt samtykke for at kunne repræsentere kunden og kommunikere med myndigheden. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden. Såfremt der sker ændringer/aktiviteter i kundens forhold, der kan have betydning for sagen, er det vigtigt, at jeg snarest informeres herom.  

 

4. Opbevaring af sagsakter

Jeg opbevarer alle oplysninger fortroligt og sikkert.

Jeg benytter mig af Microsoft 365 til arkivering og vedligehold af data. Dette produkt lever op til kravene for GDPR.  Data vil være gemt krypteret, og uden adgang fra uvedkommende.

Fysiske sagsakter vil blive opbevaret sikkert på Netrådgiveren v/Louise Maria Dahls adresse.

 

5. Periode for opbevaring

Jeg opbevarer sagsakter og lignende i ét år efter samarbejdets afslutning. Herefter destrueres alle sagsakterne.

 

6. Bogføring

Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Behandling af personoplysninger til bogføring sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

 

8. Ansvarlig og databehandler:

Netrådgiveren v/Louise Maria Dahl

Mail: kontakt@netraadgiveren.dk

CVR nr.: 32411886