Betingelser

1. Opgave, samarbejdsaftale og fuldmagt

Jeg udarbejder en samarbejdsaftale, der beskriver omfanget af den opgave som du ønsker jeg skal varetage. Ud fra en forventningsafstemning med dig, definerer vi de enkelte opgaver på forhånd. Efterfølgende kan der løbende være behov for at ændre i opgavens omgang, alt efter sagens udvikling. Jeg vil kun påtage mig opgaver, som jeg vurderer, at jeg kan stå inde for, fagligt og etisk, og hvor jeg forventer, at min indsats kan gøre en forskel. Jeg kan ikke rådgive om, eller hjælpe med beregning af økonomiske ydelser.

Jeg vil ligeledes udarbejde en fuldmagt, da det er nødvendigt med et skriftligt samtykke, for at jeg kan indhente sagsakter eller f.eks repræsentere dig og kommunikere med myndigheder. Fuldmagten kan du til enhver tid tilbagekalde.

Såfremt der kun ønskes enkelte rådgivningstimer kan disse forud faktureres. Der udarbejdes ikke samarbejdsaftale ved enkelte rådgivningstimer uden sagsarbejde.

2. Betalingsbetingelser

For nye kunder der ønsker sagsbehandling til igangværende sag i kommunalt regi, faktureres en opstartspakke som oplyst under siden Priser. Efterfølgende sagsbehandling afregnes efter den gældende timepris. Kunden oplyses om forventet tidsforbrug såfremt samarbejdet fortsætter.

Ved behov for enkelte rådgivningstimer uden videre sagsbehandling faktureres efter gældende timepris, hvilket fremgår på hjemmesiden. 

Betalingsfristen er fakturadato + 8 dage.  

Fakturering sker løbende og fremsendes på mail. 

Aktuelle satser fremgår af siden Priser

Ved manglende betaling, uden foregående aftale, vil der blive udsendt påmindelse, samt rykkere jf. gældende lovgivning.

Ved deltagelse i møder med fx kommunen betales forud senest 24 timer før afholdelse. For møder der aflyses af kunden mindre end 24 timer før planlagt afholdelse opkræves fuldt honorar. Der faktureres i det tilfælde både for køretid og estimeret mødetid.  

3. Persondata og fortrolighed

Alle oplysninger behandles med fortrolighed og efter reglerne om tavshedspligt både under og efter sagsbehandlingen. Jeg følger intentionerne i Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152. Alle oplysninger opbevares krypteret i OneDrive

Oplysninger opbevares jf. GDPR-forordningens artikel 6, og alle persondata destrueres ét år efter endt samarbejde. Kunden kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger jeg ligger inde med om kunden.

Der henvises i øvrigt til siden Privatlivspolitik

4. Ophør af samarbejde

Samarbejde kan uden videre bringes til ophør af kunden såvel af mig. 

Når de aftalte ydelser indgået i samarbejdsaftalen er tilendebragt, vil mit arbejde ses som værende afsluttet og samarbejdet ophører. 

5. Ansvarsfraskrivelse

Der er ingen garanti for at du får medhold i eventuelle ansøgninger eller klager, men jeg går kun ind i et samarbejde, hvis jeg vurderer, at det vil medføre en positiv forskel for kunden.

Hvis en sag går til klagebehandling i Ankestyrelsen skal du være opmærksom på, at Ankestyrelsen både kan ændre en afgørelse til fordel og til skade for dig, og det kan få indflydelse på dine eksisterende bevillinger.