Priser

Coachende og rådgivende samtaler:

Kr. 800 pr. time inkl. moms.

Der faktureres det faktiske tidsforbrug, efter hver påbegyndte halve time.

Supervision:

Pris aftales efter opgave.

Kørsel:

Kørsel i forbindelse med møder:

Kørsel i henhold til statens takster: 4,73kr./km, inklusiv moms (2024). Der faktureres for det samlede tidsforbrug. Der køres efter hurtigste aktuelle rute.

Betaling:

De til enhvertid gældende betalingsbetingelser fremgår af siden Betingelser