Priser

Rådgivning:

Fast pris for rådgivning kr. 800 pr. time.

Der faktureres det faktiske tidsforbrug, efter hver påbegyndte halve time.

Startpakke for nye kunder kr. 1.600:

  • Tilsendelse af fuldmagt samt eventuelt samarbejdsaftale
  • Indhentelse af sagsakter samt gennemlæsning
  • Opstartsmøde (max 60 min) inklusiv vurdering af sag
  • Forventningsafstemning af eventuelt kommende samarbejde

I sager med løbende sagsbehandling faktureres telefonsamtaler, besvarelse og gennemlæsning af mails mv. som løbende sagsbehandling.

Kørsel:

Kørsel i forbindelse med møder:

Kørsel i henhold til statens takster: 4,66kr./km, inklusiv moms (2023). Der faktureres for det samlede tidsforbrug. Der køres efter hurtigste aktuelle rute.

Betaling:

De til enhvertid gældende betalingsbetingelser fremgår af siden Betingelser