Lovgivning

I den sociale lovgivning (Serviceloven) er der en række muligheder for at søge støtte til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Det kan fx være støtte i eget hjem, dag og botilbud, personlig hjælp og pleje i eget hjem. Det er din hjemkommune der beslutter om hjælpen kan bevilges, men jeg kan hjælpe dig med at udrede og beskrive behovet og ansøge om den relevante støtte. Jeg kan også hjælpe dig med at klage over afgørelser der går dig imod. Jeg foretager altid en grundig vurdering af, om jeg mener at du har ret til hjælpen. 

Jeg yder hjælp til følgende paragrafområder:

  • Udredning og vurdering af funktionsniveau samt efterfølgende ansøgning om bostøtte (SEL § 85)
  • Udredning og vurdering af  funktionsniveau og efterfølgende ansøgning om botilbud (SEL §§ 107 og 108)
  • Udredning og beskrivelse af funktionsniveau og ansøgning om aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
  • Vejledning om behandling og ansøgning om eventuel døgnbehandling til stofmisbrugere (SEL § 101)
  • Personlig/praktisk hjælp og ledsagelse til voksne m. nedsat funktionsniveau (SEL §§ 83-97)
  • Behandlingsmæssige tilbud til personer med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse (SEL § 102)